Κλήρωση νικητών για την συλλογή Europe's Champion 2014-15